Jobs

Arbejdsmarkedet på Lolland-Falster er meget varieret. Der er internationale virksomheder med behov for specialiseret arbejdskraft, små og store produktions- og håndværksvirksomheder, et sygehus, flere finansvirksomheder og medievirksomheder. Derudover er der omkring 260 statslige arbejdspladser i området.

Inden for flere sektorer er der i øjeblikket mangel på arbejdskraft på Lolland-Falster. Det skyldes den afsmittende effekt fra de store anlægsprojekter med Storstrømsbroen og forberedelserne til Femern Bælt-forbindelsen. Der er fortsat langt færre ansøgere til de enkelte stillinger end i hovedstadsområdet, hvilket giver særligt gode muligheder for nyuddannede, der skal have foden inden for på arbejdsmarkedet, eller for seniorer, der søger deres sidste job inden pensionen.

Erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster er ansvarlig for den lokale erhvervsudvikling og støtte til nystartede virksomheder. Business Lolland-Falster peger på fire særlige vækstområder, hvor der vil blive skabt flere arbejdspladser i de kommende år:

1. Landbrug og fødevarer

Kvaliteten af jorden på Lolland-Falster er blandt den bedste i Danmark. Det giver grobund for at dyrke mange forskellige afgrøder. Sammen med en stærk følgeindustri og vidensmæssige ressourcer gør det Lolland-Falster til et attraktivt område for virksomheder og investorer med ambitioner inden for agrobusiness.

2. Industri og anlæg

Byggeriet af den nye Storstrømsbro og forberedelserne til den nye Femern Bælt-forbindelse tiltrækker i øjeblikket nye virksomheder og skaber flere arbejdspladser i lokalområdet. Nye havne og jernbaneforbindelser er med til at styrke områdets position i den nordeuropæiske infrastruktur.

3. Handel og oplevelser

Et aktivt handelsliv er en nødvendighed for levende, lokale byer. Der bliver i øjeblikket skabt nye forretningsmuligheder, og der arbejdes for at tiltrække nye detailbutikker og flere store kæder til byerne.

4. Turisme

Lolland-Falster er den største turismedestination i Østdanmark uden for hovedstadsområdet målt på antal overnatninger. Der er et stort potentiale for at øge turismeomsætningen yderligere, og over de næste fire år investeres der massivt i den lokale turismeindsats, hvilket skaber nye jobs inden for oplevelsesøkonomien.

Derudover er der god mulighed for at starte egen virksomhed inden for konsulentbranchen, produktion, håndværk og handel.