Gå til hovedindhold

Uddannelsesbyen Nykøbing Falster

UDDANNELSER PÅ ALLE NIVEAUER

Købstaden Nykøbing Falster ligger midt i Guldborgsund Kommune og er på alle måder kommunens centrum. Den er uddannelsesby for hele Lolland-Falster og Sydsjælland og du finder her en bred vifte af uddannelsesmuligheder.  Uddannelserne er centreret i uddannelsesmiljøer, der giver gode muligheder for samarbejde og synergier og for et sammenhængende inspirerende studiemiljø.

I Nykøbing Falster kan du eksempelvis uddanne dig til landmand, tømrer, elektriker, social- og sundhedsassistent, multimediadesigner, sygeplejerske, socialrådgiver, struktør, gastronom eller meget andet. Her er attraktive uddannelser på alle niveauer, fra grundskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser, til videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser, herunder blandt andet:   

 • En bred vifte og et stort antal ungdomsuddannelser, heraf
  • 1 almen gymnasial uddannelse (STX)
  • 1 handelsgymnasial uddannelse (HHX)
  • 1 teknisk gymnasial uddannelse (HTX)
  • 17 erhvervsgymnasiale uddannelser (EUX)
  • 2 almene HF-uddannelser
  • 29 erhvervsuddannelses retninger
  • 16 erhvervsuddannelser med grund- og hovedforløb
  • 13 erhvervsuddannelser med grundforløb
 • 8 videregående uddannelser, hvoraf de 3 er internationale
 • En lang række voksen- og efteruddannelsestilbud på 4 udbudssteder
 • Særlige tilbud til unge, der endnu ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse
 • Produktionsskole og korte uddannelser (EGU, KUU)

Uddannelsesinstitutioner:

KATEDRALSKOLEN NYKØBING tilbyder ordinær studentereksamen (STX) eller en 2 årig HF uddannelse. Se mere om katedralskolen her
 

Den 2 årige HF uddannelse og/eller HF enkeltfag tilbydes også på VUC STORSTRØM i Nykøbing, der ligeledes kan tilbyde almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning samt en række erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsestilbud. Se mere om VUC Storstrøm her
 

SOSU NYKØBING FALSTER tilbyder uddannelser til social- og Sundhedshjælper, social- og Sundhedsassistent (og herunder mulighed for EUX) og pædagogisk assistent (ligeledes mulighed for EUX) samt en række kurser og efter- og voksenuddannelsesmuligheder.  Måler man på trivsel blandt eleverne og medarbejderne, er skolen blandt landets bedste. Se mere om SOSU Nykøbing Falster her
 

CENTER FOR ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER LOLLAND-FALSTER (CELF) tilbyder en bred vifte af uddannelser og omfatter teknisk gymnasium (HTX – Teknisk Gymnasium Lolland-Falster), handelsgymnasium (HHX – Handelsgymnasiet Lolland Falster) og en lang række erhvervsuddannelser. Listen over uddannelsesretninger på CELF er lang og omfatter blandt andet uddannelser til forskellige typer mekanikere, murer, tømrer, elektriker, landmand, kok, tjener, konditor, ernæringsassistent, gartner, dyrepasser, industritekniker, data og kommunikation og meget mere.
En uddannelse på CELF er både kompetencegivende og åbner samtidig dørene for en lang række videregående uddannelser. Se mere om CELF her
 

Den regionale uddannelsesinstitution PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON´s Nykøbing afdeling er beliggende i Campus Bispegade, hvor også VUC og Erhvervsakademi Sjælland har til huse. På Absalon i Nykøbing er der mulighed for uddannelser til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Der er også en international uddannelse på stedet, nemlig uddannelsen ”Leisure Management”, der er en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, som retter sig mod fritids- og oplevelsesindustrien. Se mere om mulighederne her
 

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND (EASJ) udbyder videregående, erhvervsrettede og praksisnære uddannelser. På EASJs adresse i Nykøbing F kan du vælge imellem fuldtidsuddannelserne til markedsføringsøkonom og multimediedesigner. På efteruddannelsesområdet kan du vælge deltidsuddannelsen Diplom i ledelse samt korte, virksomhedstilpassede forløb. Se mere om EASJ og mulighederne her
 

MULTICENTER SYD er produktionsskole for unge mellem 16 og 25 år. Produktionsskolen tilbyder læring gennem praksis. Et læringsmiljø, hvor der arbejdes med de personlige, sociale og faglige kompetencer i et arbejdsfællesskab på værksteder med reel produktion. Værkstederne producerer varer, service- og tjenesteydelser til kunder, private og offentlige. Træ/byggeværksted, Auto/metalværksted, International/knallert cykel værksted, Pedel & Serviceværksted, Køkkenværksted, Kreativ Serviceværksted, Musikværksted, Vandtårn/Cafe´/Galleri.  MultiCenter Syd er udbyder af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Se mere om Multicenter syd her